تربیت بدنی اداره آموزش وپرورش عسلویه

به سایت تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش عسلویه خوش آمدید

طرح درس سالانه مقطع متوسطه

گروههای آموزشی متوسطه

تربیت بدنی

طرح درس سالانه درس تربيت بدني –

 

 

ماه

حيطه آمادگي جسماني

حيطه رواني حركتي

حيطه شناختي

حيطه عاطفي

تعداد هفته

مهر

بدنسازي – چابكي – قدرت – دقت – استقامت – تعادل

واليبال – آموزش پاس پنجه و ساعد

تاريحچه واليبال و ارزش واليبال

قبول مسئوليتهاي فردي

4

آبان

بدنسازي  – قدرت – دقت

آموزش سرويس از روبرو و از پهلو

مقررات و قوانين و فنون مقابله

كنترل احساسات در شرايط خاص

4

آذر

استقامت – تعادل

آموزش آبشار و تست

آموزش چرخش تيمي

كار تيمي و گروهي فداكاري تيمي

4

دي

بدنسازي – استقامت

آموزش بد مينتون – سرويس بلند و كوتاه

تاريخچه بد مينتون و ارزش و فوايد بد مينتون

قبول مسئوليتهاي فردي اقدام به تصميمات متخذه

4

بهمن

استقامت – تعادل- دقت و چابكي

ضربه دراپ واندرهند و فور هند

وسايل مورد نياز در بد مينتون

تعيين سر گروه كمك به مبتديان

4

اسفند

سرعت  – استقامت

ضربه تاس و حمله و دفاع و اسمش

قوانين و نحوه امتياز

نشان دادن روحيه خوب ورزشكاري

4

فروردين

قدرت و تعادل

آموزش پينگ پونگ

فور هند و بك هند و سرويس بلند

تاريخچه و ارزشهاي بازي پينگ و  پونگ

قبول مديريت  و سر گروهي

4

ارديبهشت

استقامت و چابكي

ضربه تك ضربه كات

فنون مقابله اي دفاع و حمله و قوانين و مقررات نحوه قضاوت و داوري

خلاقيت

4

خرداد

 

 

 

همكاري با گروه

4

  RSS 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ساعت 13:54  توسط اصغر زارع  |